SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
8
3
7
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Năm, 10/10/2019, 09:00

Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 4209/UBND-TH ngày 23/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Sở Tài chính để có cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đóng các dự thảo sau:

1. Dự thảo “Tờ trình về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí” của Chính phủ;
2. Dự thảo “Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí” của Chính phủ;
3.Dự thảo “Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí” của Bộ Tài chính;
4.Dự thảo “Báo cáo đánh giá tác động Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí” của Bộ Tài chính.
Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 184 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày