SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
6
2
9
8
7
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Ba, 01/10/2019, 16:10

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 11135/BTC-NSNN ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 4259/UBND-TH ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo yêu cầu tại Công văn số 11135/BTC-NSNN ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu trước ngày 04/10/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài chính.

Công văn số 11135/BTC-NSNN tải tại đây.

Các Dự thảo xây dựng Nghị định đính kèm tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 72 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày