SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
4
3
2
1
4
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Tư, 20/03/2019, 19:11
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ  (19/03)
Thực hiện Công văn số 972/UBND-TH ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số ...
Góp ý dự thảo Chương trình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh năm 2019  (13/03)
Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng ...
Đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP  (14/02)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 494/UBND-TH ngày 01/02/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (đính kèm Công văn số 1204/BTC-QLCS ngày 25/01/2019). Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ...
Đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  (14/02)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 538/UBND-TH ngày 11/02/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đính kèm Công văn số 1152/BTC-QLG ngày 24/01/2019 của Bộ Tài chính). Sở Tài chính đề nghị ...
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020  (02/01)
Căn cứ Công văn số 5601/UBND-TH ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, kèm theo Công văn số 15702/BTC-HCSN ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày