SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
4
3
5
9
Góp ý dự thảo văn bản Chủ Nhật, 20/01/2019, 08:44
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020  (02/01)
Căn cứ Công văn số 5601/UBND-TH ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, kèm theo Công văn số 15702/BTC-HCSN ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 ...
Dự thảo Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”  (28/12)
Thực hiện Công văn số 5651/UBND-TH ngày 25/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý ...
Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ  (28/12)
Sở Tài chính nhận được Công văn số 5650/UBND-TH ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v giao Sở Tài chính góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ ...
Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  (11/12)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 5282/UBND-TH ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến ...
Góp ý dự thảo Thông tư Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ  (10/12)
Thực hiện Công văn số 5289/UBND-TH ngày 04/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Để ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày