SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
6
2
9
5
1
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Năm, 17/10/2019, 03:16
Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ  (10/10)
Thực hiện Công văn số 4209/UBND-TH ngày 23/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ  (01/10)
Thực hiện Công văn số 11135/BTC-NSNN ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 4259/UBND-TH ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Tài ...
Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  (29/07)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3261/UBND-TH ngày 24/7/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đính kèm Công văn số 8327/BTC-QLCS ngày 19/7/2019). Sở Tài chính đề nghị các Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc ...
Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính  (12/07)
Thực hiện Công văn số 7480/BTC-CST ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC và Công văn số 2922/UBND-TH ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các cơ ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính  (06/06)
Căn cứ Công văn số 225/VP-KSTTHC ngày 29/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày