SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
0
7
9
4
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 25/02/2011, 15:25

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Từ ngày 24/02/2011 đến ngày 25/02/2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định mới về quản lý tài sản nhà nước, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các Thông tư và đánh giá 01 năm triển khai Chương trình quản lý, đăng ký tài sản nhà nước cho các cán bộ làm công tác quản lý tài sản nhà nước của tất cả các Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phía Nam.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, các đồng chí cán bộ Văn phòng Chính phủ và 161 đại biểu là Lãnh đạo và các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tài sản nhà nước của các Sở Tài chính từ Đà Nẵng trở vào. Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính giới thiệu những nội dung cơ bản các văn bản mới do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ sở di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị; tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu trên.
 
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ tập trung đánh giá tình hình một năm triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Mặc dù, thời gian triển khai ngắn, diện triển khai rộng khắp cả nước, nhưng hiện tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã lưu trữ quản lý được thông tin của 94.560 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 63 Bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 372.836 đơn vị tài sản và tổng giá trị là 845.557 tỷ đồng. Tại Hội nghị này, Cục Quản lý công sản và Cục Tin học và thống kê tài chính cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc cấp chứng thư số Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước cho các Sở Tài chính.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh: “Năm 2010, với sự cố gắng và nỗ lực của các cấp, các ngành, hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tiếp tục được hoàn thiện một bước cơ bản trên nhiều nội dung, như chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, chính sách tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan, đơn vị. Đây là những nội dung rất phức tạp, có ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khác nhau và phạm vi điều chỉnh trên cả nước, đồng thời đòi hỏi tính kế thừa về quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, phương tiện đi lại qua các thời kỳ khác nhau. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến xác đáng, thiết thực để Bộ Tài chính hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, đảm bảo tính khả thi”.
 
Tiếp theo Hội nghị tại Miền Nam, Hội nghị tại Miền Bắc cho các Bộ, ngành trung ương và Sở Tài chính các tỉnh phía Bắc sẽ được tổ chức vào hai ngày 03 và 04/03/2011 tại Hà Nội./.
 
Cục QLCS - nguồn Bộ Tài chính

 


Số lượt người xem: 2098 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày