SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
5
6
4
1
5
Lịch sử ngành Tài chính Thứ Năm, 22/08/2019, 23:36
Văn phòng Sở  (17/09)
Thanh tra Tài chính  (17/09)
Phòng Ngân sách - Thống kê Tin học  (17/09)
Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp  (17/09)
Phòng Quản lý Giá - Công sản  (17/09)
Phòng Tài chính doanh nghiệp  (17/09)
Phòng Đầu tư - XDCB  (17/09)
Giai đoạn 1986 - 1990  (11/09)
Về thu ngân sách Nhà nước Để đảm bảo nguồn thu của ngân sách Nhà nước, các chế độ thu quốc doanh, các pháp lệnh về thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp được bổ sung sửa đổi, hệ thống thu ngân sách được cải cách, các bộ luật thuế áp dụng thống nhất cho các thành phần kinh tế được xây dựng và hoàn thiện từng bước, Luật đầu tư nước ...
Giai đoạn 1981 - 1985  (11/09)
Về Thu Ngân sách Nhà nước Chế độ thu quốc doanh được mở rộng phạm vi áp dụng đối với các hoạt động về vận tải, cảng vụ và kinh doanh nghệ thuật. Mức thu quốc doanh được xác định bằng số tuyệt đối chênh lệch giữa giá bán buôn công nghiệp với giá bán buôn xí nghiệp, giá thành kế hoạch được tính toán hợp lý để có tác dụng khuyến khích xí nghiệp ...
Giai đoạn 1976 - 1980  (11/09)
Về thu Ngân sách Nhà nước Để đảm bảo nguồn thu Ngân sách, Nhà nước đã thi hành chính sách tài chính tích cực động viên đối với kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, cá thể, đồng thời tranh thủ thu hút nguồn vốn từ nước ngoài dưới hình thức nhận viện trợ và vay nợ. Đối với kinh tế quốc doanh, tiến hành cuộc tổng kiểm kê tài sản Nhà nước 0 ...

TIN ĐÃ ĐƯA