SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
0
3
1
9
8

Thực hiện Công văn số 124/UBND-TH ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn ...

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020. Nay Sở Tài chính thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện theo quy định tại Thông ...

Thực hiện Công văn số 155/UBND-TH ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán. Kèm theo Công văn số 11/KV V-TH ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán. Để kịp thời cung cấp thông tin, tài ...

Thực hiện Công văn số 159/UBND-TH ngày 16/ 01/ 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, kèm theo dự thảo Thông tư. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài ...

Căn cứ Thông tư số 319//2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017 và Công văn số 18796/BTC-KBNN ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016. Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ ...

Ngày 13/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 319/2016/TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Tổng dư nợ năm 2016 là 1.588.608 trriệu đồng, với 89.039 hộ vay, tăng so với đầu năm là 170.590 triệu đồng, tỷ lệ tăng 12%.
  Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bạc Liêu: Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017  (22/12)
  Tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công  (21/12)
  Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu: Tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2016  (21/12)
  Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt dã ngoại  (20/12)
  Tổng kết, đánh giá tình hình việc thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi  (28/10)
  Ban tổ chức chỉ đạo thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân: Tổ chức lễ ra quân ngày 15 tháng 10 năm 2016  (17/10)
  Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016  (13/10)
  Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng “chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và quản lý ngân sách nhà nước”  (13/10)
  Bộ Tài chính: Dồn lực cho công tác ngân sách những tháng cuối năm  (08/09)
Triển khai thực hiện Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 326/UBND-TH ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 267/2016TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 267/2016TT-BTC ...
  Triển khai thực hiện Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính.  (15/02)
  Triển khai thực hiện Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính  (07/02)
  Thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán.  (20/01)
  Triển khai Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính và hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016  (19/01)
  Triển khai thực hiện Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính  (04/01)
  Triển khai thực hiện Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính  (04/01)
  Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017  (30/12)
  Triển khai Công văn số 18300/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS  (28/12)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu  (03/10)
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm việc với Bộ Tài chính và Vật giá Cuba
Sáng 12/12, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính và Vật giá Cuba do bà Lourdes del Rosario Rodríguez Ruiz, Vụ trưởng Vụ Hỗ trợ thể chế làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang Việt Nam công tác và trao đổi chuyên môn về các lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, quản lý giá và quản lý thuế. Cùng tiếp và làm việc còn có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục Quản lý Giá, Vụ Hợp tác Quốc tế.
  Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch Cơ quan phát triển Nhật Bản (JICA)  (09/09)
  UNDP tiếp tục hỗ trợ cho tiến trình cải cách quản lý tài chính công tại Việt Nam nhằm đảm bảo phát triển bền vững  (06/09)
  Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tiếp và làm việc phái đoàn chuyên gia Liên minh châu Âu  (31/08)
  Tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Pa-na-ma  (31/08)
  Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp ASEAN - Hoa Kỳ  (29/08)