SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
8
2
1
3

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4478/UBND-TH ngày 16/10/2018 về triển khai thực hiện Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 16/10/2018 của Bộ Tài chính; Sở Tài chính triển khai đến các đơn vị có liên quan như sau: Để thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng ...

Căn cứ Công văn số 4477/UBND-TH ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, kèm theo Công văn số 12487/BTC-HCSN ngày 11/10/2018 của Bộ Tài chính và dự thảo Thông tư. Để đảm bảo cơ sở về ...

Sở Tài chính nhận được Công văn số 4482/UBND-TH ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v giao Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập ...

Sở Tài chính nhận được Công văn số 4514/UBND-TH ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến ...

Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.832.085 triệu đồng, đạt 48,10% kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng, đạt 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018
Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.832.085 triệu đồng, đạt 48,10% kế hoạch.
Bộ Tài chính hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 và giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế
Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng, đạt 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 13.242 vụ tại nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người.
  Hội nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (05/10)
  Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (05/10)
  Tập huấn đào tào sử dụng hệ thống TABMIS2018 tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (04/10)
  Hội Khuyến học tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 22 năm ngày thành lập hội khuyến học Việt Nam (02/10/1996-02/10/2018) và sơ kết công tác khuyến học 9 tháng đầu năm 2018  (04/10)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019  (02/10)
  Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020  (29/09)
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  (28/09)
  Bộ Tài chính: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp  (25/09)
  Tổ chức lễ kết nạp đảng viên  (12/09)