SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
1
3
7
3

Sáng ngày 29/7, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng soạn thảo và xây dựng chính sách trong lĩnh vực tài chính theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 cho các cán bộ công chức của ngành Tài chính.

Sáng 28/7, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức buổi tọa đàm “Tác động của việc Anh rời khỏi EU đến tình hình chính trị và kinh tế - tài chính Thế giới và Việt Nam”. Chủ trì buổi tọa đàm có PGS.TS Hoàng Trần Hậu - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

Với tỷ lệ 468/487 đại biểu tán thành (đạt 94,74%), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV đã tái đắc cử Bộ trưởng Bộ Tài chính theo kết quả phê chuẩn của Quốc hội về đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Hội trường vào sáng 28/7.

Trong các ngày 21, 22 và 25, 26/7, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ Kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cấp phần mềm KTXA6.5 cho tỉnh Quảng Ngãi.

Vào sáng 27/7, tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, các ĐBQH đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án phát triển đường cao tốc quốc gia, trong đó tập trung tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Triển khai Công văn số 9176/BTC-HCSN ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên
Căn cứ công văn số 2388/UBND-QHKHTH ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Công văn số 9176/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên.
  Xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu  (15/07)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ  (08/06)
  Thông báo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, quản lý tài sản, cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập  (08/06)
  Triển khai thực hiện Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính  (07/06)
  Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay sưu đãi  (02/06)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu  (02/06)
  Đóng góp Dự thảo theo các Công văn số 633, 634, 635/STC-TCHCSN ngày 13/5/2016 của Sở Tài chính  (13/05)
  Triển khai thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính  (09/05)
  Hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016  (21/04)