SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
0
1
7
9

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2313/UBND-TH ngày 07 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, ...

Thực hiện Công văn số 2319/UBND-TH ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kèm theo Công văn số 6200/BTC-HCSN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2102/UBND-TH ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1916/UBND-TH ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc triển khai Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ...

Tại hội nghị, Đảng ủy khối tặng giấy khen cho các cá nhân và 05 đơn vị đã có thành tích xuất sắc về các mô hình và cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 1732/UBND-TH ngày 03/05/2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên ...

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tại hội nghị, Đảng ủy khối tặng giấy khen cho các cá nhân và 05 đơn vị đã có thành tích xuất sắc về các mô hình và cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tập huấn đào tào sử dụng chương trình Quản lý ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
Sáng ngày 10/5/2018, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo sử dụng, khai thác chương trình Quản lý ngân sách (QLNS 8.0) cho cán bộ nghiệp vụ của Sở Tài chính và các Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 05/2018
Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Giảm giá cước điện thoại di động Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với ...
  Thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2018  (07/05)
  Tổ chức lễ kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức  (13/04)
  UBND tỉnh Bạc Liêu: Tiếp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC, chỉ số PAPI, PCI giai đoạn 2015-2017  (12/04)
  Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”  (30/03)
  Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức hoạt động về nguồn và làm công tác xã hội nhân Ngày Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/03)
  Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017  (19/03)
  Bộ Tài chính: Tổ chức hội nghị tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật  (15/03)
  Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình năm 2018  (13/03)
  Đảng bộ Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017  (06/03)