SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
4
4
4
6

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1463/UBND-TH ngày 18/4/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số ...

Thực hiện Công văn số 3553/BTC-NSNN ngày 29/3/2018 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm. Để đảm bảo cho công tác tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp báo cáo tình hình thực hiện thu tiền xử ...

Ngày 12/4/2018, Chi bộ 1 thuộc Đảng uỷ Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và triển khai quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Năm 2017, tỉnh Bạc Liêu được xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 7/63, chỉ số nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) 42/63 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thực hiện Công văn số 1178/UBND-TH ngày 02/04/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Công văn số 3371/BTC-NSNN ngày 26/3/2018 báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020. Để có đầy đủ cơ cở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 ...

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Rút tiền mặt quá 200 triệu tại kho bạc phải đăng ký trước Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý, thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/4/2018). Theo đó quy định, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà ...

Tổ chức lễ kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức
Ngày 12/4/2018, Chi bộ 1 thuộc Đảng uỷ Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và triển khai quyết định công nhận đảng viên chính thức.
UBND tỉnh Bạc Liêu: Tiếp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC, chỉ số PAPI, PCI giai đoạn 2015-2017
Năm 2017, tỉnh Bạc Liêu được xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 7/63, chỉ số nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) 42/63 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”
Tính đến hết 31/12/2017, độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 83,52%, vượt 7,32% so với chỉ tiêu do Chính phủ giao.
  Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức hoạt động về nguồn và làm công tác xã hội nhân Ngày Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/03)
  Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017  (19/03)
  Bộ Tài chính: Tổ chức hội nghị tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật  (15/03)
  Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình năm 2018  (13/03)
  Đảng bộ Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017  (06/03)
  Hội Luật gia: Tổng kết công tác Hội năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2018 và triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021  (28/02)
  Đăng ký tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công  (27/02)
  Tỉnh ủy Bạc Liêu: Hội nghị giao nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2018  (26/02)
  Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức tặng quà hộ nghèo nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018  (12/02)