SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
7
5
8
2
1

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị ...

Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính Bạc Liêu

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Nghị định này quy định quản lý các ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5894/UBND-TH ngày 26/12/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh có giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển ...

Ngày 10/122019, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 220/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó: 1. Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc phụ trách a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Sở) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ủy ...

Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính Bạc Liêu

Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Thực hiện nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị ...
Tình hình giá thị trường tháng 12/2019
Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính Bạc Liêu
Tình hình giá thị trường tháng 11/2019
Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính Bạc Liêu
  Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (25/11)
  Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019  (07/11)
  Tình hình giá thị trường tháng 10/2019  (06/11)
  Ngày 14/10/2019 - Tập huấn, hướng dẫn xét duyệt quyết toán và lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC, Thông tư 99/2018/TT-BTC và Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.  (16/10)
  Tình hình giá thị trường tháng 9/2019  (07/10)
  Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Vì đàn em thân yêu”  (11/09)
  Ngày 26/8/2019, tập huấn, hướng dẫn chi tiết phần hành kế toán chủ yếu; lập, đọc, phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài sản công theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC  (03/09)
  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vòng 2  (27/08)
  Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019  (09/08)