SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
9
6
7
2

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Phan Chí Quang – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. Sở Tài chính xin trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Phan Chí ...

Sở Tài chính nhận được Công văn số 4319/UBND-TH ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v giao Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ ...

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện Công văn số 4241/UBND-KGVX ...

Sáng ngày 10/11/2017, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 4089/UBND-TH ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung hướng dẫn thực hiện xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản Nhà nước của Bộ Tài ...

Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với ông Phan Chí Quang – Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. Sở Tài chính xin trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Phan Chí ...
Triển khai Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu
Sáng ngày 10/11/2017, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về bổ nhiệm công chức lãnh đạo.
Hội nghị về Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai một số văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2018
Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11
  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi Quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động  (10/10)
  Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022  (10/10)
  Sinh hoạt chuyên đề: Bác Hồ kính yêu là tấm gương sáng ngời về “Nói đi đôi với làm”  (04/10)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới  (26/09)
  Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  (22/09)
  UBND tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  (22/09)
  Chi bộ 2 – Đảng bộ sở Tài chính tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới  (18/09)
  Tập huấn đào tào sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (18/09)
  UBND tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016  (11/09)