SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
6
3
0
1
0

Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3823/UBND-TH ngày 27/8/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3948/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3959/UBND-TH ngày 06/9/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019. Để thực hiện đúng quy định hiện hành về thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, Sở Tài chính đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3712/UBND-KT ngày 21/8/2019 về việc triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dụng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. Theo đó, ...

Ngày 14/10/2019 - Tập huấn, hướng dẫn xét duyệt quyết toán và lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC, Thông tư 99/2018/TT-BTC và Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Lớp tập huấn có hơn 100 học viên các đơn vị tham dự.
Tình hình giá thị trường tháng 9/2019
Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Vì đàn em thân yêu”
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 và Kế hoạch Tổ chức chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2019 của Chi đoàn Sở Tài chính.
  Ngày 26/8/2019, tập huấn, hướng dẫn chi tiết phần hành kế toán chủ yếu; lập, đọc, phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài sản công theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC  (03/09)
  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vòng 2  (27/08)
  Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019  (09/08)
  Thông báo sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (29/07)
  Thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2019  (03/06)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019  (25/02)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết chương trình hành động du lịch năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động du lịch năm 2019  (25/02)
  Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi  (13/02)
  Ban đại diện Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019  (25/01)