SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
9
7
5
3

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn lập ...

Thực hiện Công văn số 7480/BTC-CST ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC và Công văn số 2922/UBND-TH ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các cơ ...

Căn cứ Công văn số 291/KV V-TH ngày 27/6/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V về việc khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2812/UBND-TH ngày 01/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Để phục vụ ...

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2785/UBND-KT ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ ...

Chi tiết Quyết định tải tại đây. Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Chi tiết Quyết định tải tại đây. Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2019
Thực hiện Công văn số 534/SNV-CCVC ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng công chức hành chính năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019
Trong năm 2018, đã vận động Quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” được 121,12 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” đạt 13,524 tỷ đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết chương trình hành động du lịch năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động du lịch năm 2019
Trong năm 2018, doanh thu du lịch đạt 1.620 tỷ đồng; đón tiếp 1.830.000 khách du lịch, trong đó khách quốc tế 51.120 lượt khách.
  Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi  (13/02)
  Ban đại diện Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019  (25/01)
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Bạc Liêu  (23/01)
  Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng  (26/11)
  Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới  (12/11)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2018  (12/11)
  Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018  (09/11)
  Ủy ban nhân dân tỉnh hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018  (22/10)
  Bộ Tài chính hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 và giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế  (22/10)