SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
1
3
6
9
0

Thực hiện Công văn số 4263/BTC-CST ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP và Công văn số 1631/UBND-TH ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của ...

Sở Tài chính nhận được Công văn số 1398/UBND-TH ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ ...

Thực hiện ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 333/UBND-TH ngày 22/01/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai ...

Thực hiện Công văn số 972/UBND-TH ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số ...

Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng ...

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019
Trong năm 2018, đã vận động Quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” được 121,12 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” đạt 13,524 tỷ đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết chương trình hành động du lịch năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động du lịch năm 2019
Trong năm 2018, doanh thu du lịch đạt 1.620 tỷ đồng; đón tiếp 1.830.000 khách du lịch, trong đó khách quốc tế 51.120 lượt khách.
Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
Hội nghị đã thông qua dự thảo chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
  Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019  (12/02)
  Ban đại diện Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019  (25/01)
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Bạc Liêu  (23/01)
  Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng  (26/11)
  Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới  (12/11)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2018  (12/11)
  Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018  (09/11)
  Ủy ban nhân dân tỉnh hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018  (22/10)
  Bộ Tài chính hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 và giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế  (22/10)