SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
4
3
9
8

Căn cứ Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5738/UBND-TH ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày ...

Thực hiện nội dung Công văn số 27/UBND-TH ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Thực hiện Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc hỗ trợ kinh phí trang bị phần mềm quản lý tài sản cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Để thực hiện đúng quy định và đồng bộ; Sở Tài chính hướng dẫn để thực hiện thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý tài sản ...

Ngày 07/01/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có văn bản triển khai quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019, theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019 theo đúng quy định ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5737/UBND-TH ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực ...

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Nguyên tắc mới về ghi chép trên chứng từ kế toán Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng ...

Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới
Luật Tố cáo, Luật Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2018
Trong 10 năm qua, UBND tỉnh đầu tư cho lĩnh vực này trên 8,33 tỷ đồng.
  Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018  (09/11)
  Ủy ban nhân dân tỉnh hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018  (22/10)
  Bộ Tài chính hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 và giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế  (22/10)
  Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018  (12/10)
  Hội nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (05/10)
  Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (05/10)
  Tập huấn đào tào sử dụng hệ thống TABMIS2018 tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (04/10)
  Hội Khuyến học tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 22 năm ngày thành lập hội khuyến học Việt Nam (02/10/1996-02/10/2018) và sơ kết công tác khuyến học 9 tháng đầu năm 2018  (04/10)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019  (02/10)