SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
3
3
1
3

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí cũng là cơ hội quảng bá thông tin, hình ảnh con người, văn hóa, môi trường của tỉnh nhà.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 3557/UBND-TH ngày 19/9/2017 Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Để có cơ sở tổng hợp trình UBND; Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND: các ...

Thực hiện Quyết định số 1309-QĐ/ĐUK ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc kết nạp đảng viên, ngày 13 tháng 9 năm 2017 Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đặng Văn Thướt – Cán sự Văn phòng Sở Tài chính.

Sáng ngày 14/9/2017, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) cùng với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống TABMIS cho cán bộ nghiệp vụ của Sở Tài chính và các Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Theo báo cáo, Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Bạc Liêu được Bộ Nội vụ xếp hạng thứ 45

Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
UBND tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí cũng là cơ hội quảng bá thông tin, hình ảnh con người, văn hóa, môi trường của tỉnh nhà.
Chi bộ 2 – Đảng bộ sở Tài chính tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
Thực hiện Quyết định số 1309-QĐ/ĐUK ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc kết nạp đảng viên, ngày 13 tháng 9 năm 2017 Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đặng Văn Thướt – Cán sự Văn phòng Sở Tài chính.
  Tập huấn đào tào sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (18/09)
  UBND tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016  (11/09)
  Họp mặt truyền thống 72 năm ngành Tài chính Việt Nam  (01/09)
  Thông báo công khai mua xe ô tô phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng trên cổng thông tin điện tử  (24/08)
  Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Vì đàn em thân yêu”  (24/08)
  Đảng bộ Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt Tư tưởng Hồ Chí Minh  (15/08)
  Hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  (04/08)
  Tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, vô tư”  (03/08)
  Hội nghị triển khai Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước  (03/08)