SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
0
9
2
1

Thực hiện Công văn số 14557/BTC-QLG, ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính về việc tổng kết, đánh giá tình hình việc thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức của tỉnh, huyện Hồng Dân, xã Vĩnh Lộc, các huyện trong tỉnh và hơn 300 người dân xã Vĩnh Lộc đến tham dự lễ ra quân thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân.

Sở Tài chính Bạc Liêu nhận được Giấy mời số 05/GM-VEDU ngày 01/10/2016 của Cty TNHH Đào tạo và Chuyển giao công nghệ quản lý Việt Nam Thành phố Hà Nội Về việc tham dự lớp bồi dưỡng “chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và quản lý ngân sách nhà nước”.

Với nội dung, như sau: 1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu được thực hiện theo hình thức thi tuyển cạnh tranh theo chỉ tiêu, vị trí việc làm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 2. Đối tượng tuyển dụng: Là những người đã có bằng tốt nghiệp ở các trường đại học, trung học chuyên ...

Ngày 23/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu. Nay Sở Tài chính thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và nghiên cứu áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ...

Sáng 8/9, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ông Shinichi Kitaoka cùng đoàn công tác. Tham dự buổi tiếp cùng Bộ trưởng còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Tổng kết, đánh giá tình hình việc thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Thực hiện Công văn số 14557/BTC-QLG, ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính về việc tổng kết, đánh giá tình hình việc thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
  Ban tổ chức chỉ đạo thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân: Tổ chức lễ ra quân ngày 15 tháng 10 năm 2016  (17/10)
  Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016  (13/10)
  Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng “chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và quản lý ngân sách nhà nước”  (13/10)
  Bộ Tài chính: Dồn lực cho công tác ngân sách những tháng cuối năm  (08/09)
  Xử lý nợ xấu bằng tiền ngân sách: Tiền ở đâu?  (08/09)
  Cổ phần hóa phải kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp  (06/09)
  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu hội nghị triển khai Bộ luật Dân sự năm 2015 và giới thiệu một số luật mới  (05/09)
  Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016  (01/09)
  NHNN chỉ đạo phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán  (31/08)
Triển khai thực hiện Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu
Ngày 23/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu. Nay Sở Tài chính thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và nghiên cứu áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ...
  Triển khai thực hiện Thông tư 120/2016/TT-BTC ngày 14/7/2016 của Bộ Tài chính  (23/08)
  Báo cáo một số nội dung liên quan đến các Đề án (theo Công văn số 1086/STC-THCHSN)  (22/08)
  Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2016-2020  (16/08)
  Triển khai thực hiện Công văn số 10049/BTC-KBNN về triển khai công tác quyết toán NSNN hàng năm  (15/08)
  Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ  (04/08)
  Triển khai thực hiện Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính  (02/08)
  Triển khai Công văn số 9176/BTC-HCSN ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên  (26/07)
  Xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu  (15/07)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ  (08/06)