SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
3
7
4
1

Để đảm bảo cho công tác tổng hợp ý kiến đóng góp; tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính (nếu có).

Tại hội nghị, 15 tập thể và nhiều cá nhân có mô hình, cách làm hay đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016 được Đảng ủy khối tặng giấy khen.

Thực hiện Công văn số 1109/UBND-QHKHTH ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu, Công văn 4332/BTC-ĐT ngày 31/3/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016.

Ngày 06/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn của tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình và danh mục, giá quy ước của tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Công văn số 3667/BTC-NSNN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính và Công văn số 982/UBND-QHKHTH ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 885/UBND-QHKHTH ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định.

Tăng cường quan hệ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Cu Ba
Sáng 16/9, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Vật giá Cu Ba, Lina O. Pedraza Rodríguez cùng đoàn công tác và dự lễ ký Biên bản hợp tác giữa Bộ Tài chính 2 nước giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự buổi làm việc và Lễ ký có đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.
  Thứ trưởng Trần Xuân Hà làm việc với Tập đoàn Microsoft  (23/09)
  Cơ chế một cửa ASEAN: Những lợi ích tối ưu  (11/09)
  Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, hấp dẫn, bình đẳng và minh bạch  (11/09)
  IFC mong muốn mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam  (11/09)
  Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao  (09/09)
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Tại hội nghị, 15 tập thể và nhiều cá nhân có mô hình, cách làm hay đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2016 được Đảng ủy khối tặng giấy khen.
  Tập huấn tuyên truyền công tác Biển, Đảo  (12/04)
  Thông báo phát hành phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA 6.5  (06/04)
  Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức “Ngày đoàn viên” nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)  (18/03)
  Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu: Họp mặt kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2016), 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng  (08/03)
  Tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016  (29/02)
  eFinance có thêm 2 Phó Tổng biên tập  (01/02)
  Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu: Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách năm 2016.  (25/01)
  Đại hội Hội Khuyến học Bạc Liêu khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tuyên dương Gia đình học tập, dòng họ học tập giai đoạn 2013 - 2015.  (25/01)
  Hội thảo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020  (11/01)
Đóng góp Dự thảo theo các Công văn số 633, 634, 635/STC-TCHCSN ngày 13/5/2016 của Sở Tài chính
Để đảm bảo cho công tác tổng hợp ý kiến đóng góp; tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính (nếu có).
  Triển khai thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính  (09/05)
  Hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016  (21/04)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu  (15/04)
  Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ  (08/04)
  Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính  (07/04)
  Triển khai thực hiện Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính  (06/04)
  Góp ý dự thảo Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016  (31/03)
  Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP  (25/03)
  Triển khai thực hiện Công văn 02/CV-VKTTC ngày 22/02/2016 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu, đào tạo Kinh tế - Tài chính  (17/03)