Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
0
9
8
6
  
Xem: 
Nội DungLọc
Nhờ các anh hướng dẫn áp dụng quyết định 921 của UBND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Đoàn Quốc Hộidsuibotkhi@gmail.com
em có thắc mắc xin các anh hướng dẫn: Theo quyết định 921 của UBND tỉnh tại điều 2 về phạm vi điều chỉnh:" Nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư bao gồm:..... vốn chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia .... có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng". Như vậy có áp dụng đối với vốn đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và vốn chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM không? hay áp dụng tại thông tư 349/2016/TT-BTC.